close
Контакти

У нашій компанії прийнято займатися справою, тому нас рідко можна застати в офісі за столом.

Ви можете звернутися безпосередньо до наших фахівців:

info@1pyku.com

З питань узгодження зовнішньої реклами та вивісок:
Павло
050 411 35 45 телеграм і вайбер

З питань виготовлення та ремонту вивісок і зовнішньої реклами:
Дмитро
050 475 45 49

Офіс:
044 222 71 29


Адреса:

Дозвіл на рекламу

Правила розміщення рекламних засобів в місті Києві

Герб Украины

ПРОЕКТ

I. Загальні положення

1.1. Засоби та обладнання зовнішньої реклами та реклами на транспорті (далі – РЗ) є помітними елементами (частинами) об'єктів благоустрою населеного пункту, упорядкування розміщення яких передбачає відповідні соціально-економічні та організаційно-правові заходи з метою раціонального використання території, належного її утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

1.2. Правила розміщення рекламних засобів в місті Києві (далі - Правила) розроблені з урахуванням практичного досвіду роботи з учасниками ринку реклами та спрямовані на формування рекламно-інформаційного простору в місті Києві, в якому рекламні засоби як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль.

1.3. Ці Правила регулюють правові відносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади на території м. Києва, та визначає вимоги щодо їх розміщення, вимоги до проектування рекламних засобів, визначення місць встановлення рекламних засобів, їх експлуатації та обслуговування.

1.4. Рекламні засоби мають встановлюватись, експлуатуватись та обслуговуватись з дотриманням законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вимог Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві, Класифікатора типових рекламних засобів, а також цих Правил.

На територіях, будинках і спорудах рекламні засоби розміщуються за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

1.5. У разі затвердження Схем розміщення рекламних засобів на території міста Києва РЗ мають розміщуватися відповідно до таких схем.

1.6. РЗ не мають створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються.

1.7. Рекламний засіб (як зовнішньої реклами, так і реклами на транспорті комунальної власності) має маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадку відсутності спеціальної конструкції - на поверхні РЗ), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та термін його дії.

Рекламні матеріали на транспорті комунальної власності, які розміщуються не на спеціальних рекламних засобах, мають маркуватись із зазначенням рекламорозповсюджувача, номеру погодження та терміну його дії.

1.8. Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою території, де розміщений РЗ.

1.9. Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні мережі або інші звукові пристрої, в тому числі через мережі сповіщення пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами.

1.10. Реклама на транспорті на внутрішніх поверхнях споруд та рухомому складі має відповідати вимогам безпеки, правилам руху та експлуатації, що стосуються відповідного виду транспорту.

Розміщення (нанесення) реклами на внутрішніх поверхнях майна та рухомому складі, а також монтаж та демонтаж РЗ та інженерних комунікацій для розміщення реклами на транспорті здійснюється балансоутримувачем або спеціалізованими підприємствами та організаціями, які забезпечують технічне обслуговування цих споруд, згідно з проектом, розробленим проектними організаціями, що виконують проектно-інженерне супроводження відповідного майна згідно з технічними умовами підприємства транспорту, що забезпечують повну відповідальність за дотримання ними вимог безпеки, правил руху та експлуатації.
1.11. Власник (законний користувач) рекламних засобів при їх встановленні та експлуатації:
1.11.1. Виконує роботи з розташування РЗ без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки.
1.11.2. Забезпечує відповідність РЗ дозволу, погодженню, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної, експлуатаційної та пожежної безпеки, несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та має за власний рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі експлуатації РЗ.

1.11.3. Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу РЗ, експлуатацію і утримання РЗ у належному санітарно-технічному стані.

Підключення РЗ до інженерних мереж має здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж, у випадку виникнення аварійної ситуації демонтуються балансоутримувачами або власником рекламних засобів на вимогу виконавця робіт по усуненню аварії без відшкодування збитків.

1.11.4. Виконує роботи з технічного обслуговування РЗ із застосуванням приладдя, яке забезпечуватиме збереження зелених насаджень.
Роботи з технічного обслуговування РЗ із застосуванням підйомних механізмів на транспортних засобах, що розташовуються на проїжджій частині, проводяться з 21-00 год. до 7-00 год.
Заїзд техніки на тротуари та інші території, призначені для руху пішоходів, а також в/на зони зелених насаджень, забороняється.

1.12. Особи, винні в порушенні цих вимог, притягаються до адміністративної відповідальності за статтями 152 та 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

II. Зонування розміщення рекламних засобів и в місті Києві із заборонами та обмеженнями щодо формату рекламних засобів

2.1. Завданнями зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві є:
- раціональне використання території, її належне утримання, створення сприятливого та безпечного для життєдіяльності людини довкілля;
- врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників;
- зменшення формату рекламних засобів у напрямку від околиць до центральної частини міста.
- визначення територій та об’єктів, на яких розміщення рекламних засобів не допускається.

2.2. Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві складається з текстової та графічної частин, містить обмеження щодо формату рекламних засобів від меншого (форматна зона 0 (нульова) до більшого (форматна зона 4).
Вимоги зонування зовнішньої реклами застосовуються і до розміщення реклама на об’єктах та обладнанні транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків її розміщення на/в рухомому складі).

У випадку виникнення розбіжностей щодо визначення на місцевості меж різних форматних зон (в межах однієї вулиці, площі, бульвару, провулку, узвозу і т.п.) застосовуються вимоги зони меншого формату.

2.3. Зонування розміщення рекламних засобів містить перелік зон їх розміщення в м. Києві, форматний поділ рекламних засобів відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, перелік об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу, мости, шляхопроводи тощо), що визначають межі зон розміщення зовнішньої реклами

2.4. Розміщення РЗ на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення в усіх форматних зонах заборонено.

2.5. Для реалізації напрямів Правил визначений поділ для наземних рекламних засобів відповідно до площі однієї рекламної поверхні РЗ, що буде розміщуватись відповідно до Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві:
малий формат - до 2,16 кв.м включно;
середній формат – понад 2,16 кв.м і до 8,0 кв. м включно;
великий формат - понад 8,0 кв.м і до 36,0 кв. м включно ;
надвеликий формат - понад 36,0 кв.м і до 75,0 кв. м включно.
З метою забезпечення відстаней між конструкціями встановлюється мінімально допустимі зони розташування РЗ.
Зоною розташування наземного рекламного засобу є простір навколо центру опорних стійок (опірної стійки, основи) рекламного засобу встановленого радіусу.
Зони розташування наземних рекламних засобів у відповідності до поділу складають:
- малий формат – радіусом 20 м;
- середній формат – радіусом 35 м;
- великий формат - радіусом 50 м;
- надвеликий формат – радіусом 75 м.
Зони розташування наземних рекламних засобів не можуть накладатись одна на одну.
У зонах розташування наземного рекламного засобу (окрім випадків їх розташування на протилежних боках однієї проїзної частини та бульварах) розміщується тільки один наземний рекламний засіб.

III. Класифікатор типових рекламних засобів

3.1. Класифікатор типових рекламних засобів (далі - Класифікатор) містить перелік обов’язкових вимог до спеціальних тимчасових конструкцій, їх видів (типів) та рекомендовані приклади дизайнерського рішення конструктивів таких РЗ, які можуть розміщуватися на території міста Києва, основні технічні характеристики, загальні вимоги до розміщення та експлуатації кожної конструкції.
Рекламні засоби повинні встановлюватись, експлуатуватись та обслуговуватись із дотриманням вимог чинних нормативно-правових атків та цих Правил.

3.2. Типові рекламні засоби в Класифікаторі є базовими зразковими моделями, можуть мати окремі фірмові відмінності: колір, декоративні елементи тощо.

IV. Схеми розміщення рекламоносіїв на території міста та експлуатаційні вимоги до їх розміщення

4.1. Схема розміщення рекламних засобів на території міста Києва (далі - Схема) - це затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) текстові та графічні матеріали, що визначають території міста, на яких зазначено граничну кількість місць для розміщення рекламних засобів, типи рекламних засобів згідно з Класифікатором, розміщення яких допускається у межах відповідної території (вулиці, проспекту, бульвару тощо).
Схеми (зміни до Схем) розробляються та затверджуються у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зміни до Схеми можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років у порядку, встановленому виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) для розробки та затвердження Схеми.

4.2. Схеми розробляються з дотриманням таких вимог:
- врахування характеру архітектури навколишньої забудови, ергономічних, містобудівних особливостей міського простору, наявності архітектурних та історичних пам'яток, специфіки природного ландшафту та щільності населення з метою створення гармонійного рекламно-інформаційного середовища міста;
- урахування розташованих на підставі дозволів рекламних засобів, місце розташування яких не потребує внесення змін до Схеми;
- урахування Класифікатора;
- дотримання експлуатаційних вимог до розміщення рекламних засобів, закріплених у нормативних актах;
- зменшення кількості місць розташування рекламних засобів у відповідності до встановлених вимог та обмежень.

4.3. Розробка Схем (змін у Схеми) здійснюється Робочим органом, а у разі необхідності - залученою у визначений чинним законодавством спосіб організацією у порядку, наведеному у пунктах 4.4 - 4.10 Концепції.

4.4. Для розробки Схеми визначений або утворений виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державної адміністрацією) відділ, управління, інший виконавчий орган, уповноважений виконувати покладені на нього функції у сфері розміщення зовнішньої реклами (далі – Робочий орган), визначає або передає проектній організації (у разі залучення) необхідні вихідні дані для розробки Схеми.

4.5. Робочий орган або організація, визначена відповідно до п.4.4 цього Порядку, розробляє проект Схеми. При цьому зазначений проект має передбачати граничну кількість та площі рекламних засобів, які можуть бути розміщені на відповідній вулиці, відповідати встановленим вимогам та обмеженням ДСТУ, ДБН, іншим нормативно-правовим актам, а також відповідати рішенням Київської міської ради та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.6. У разі залучення сторонньої організації розроблений проект Схеми передається до Робочого органу.

4.7. Робочий орган у разі відсутності зауважень здійснює погодження Схеми. За необхідності організація доопрацьовує Схему на підставі відповідних зауважень.
4.8. Погоджена Робочим органом Схема передається на затвердження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.9. Після затвердження Схема підлягає обов'язковому включенню до складу відповідного паспорта вулиці, який затверджується у встановленому порядку (у разі його розробки).

4.10. З метою створення сприятливих умов для впровадження Схем вони можуть погоджуватись Робочим органом з усіма необхідними особами (підприємствами, установами, організаціями), з якими погоджується розміщення рекламних засобів.

V. Саморегулювання ринку зовнішньої реклами та громадський контроль

5.1. Основною формою здійснення громадського контролю за реалізацію Правил є участь громадян, громадських спілок, представників галузевих громадських об'єднань та учасників ринку зовнішньої реклами у комісіях та робочих групах з метою узгодження позицій і фіксації розбіжностей в разі їх виникнення. Такий контроль може відбуватись також шляхом підписання меморандумів, протоколів та інших угод з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

5.2. З метою прозорості регулювання розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності в місті до процесу вироблення та прийняття необхідних для розвитку галузі рішень залучаються представники галузевих громадських об'єднань, власники рекламних засобів та інші учасники ринку реклами.

rclc