close
Контакти

У нашій компанії прийнято займатися справою, тому нас рідко можна застати в офісі за столом.

Ви можете звернутися безпосередньо до наших фахівців:

info@1pyku.com

З питань узгодження зовнішньої реклами та вивісок:
Павло
050 411 35 45 телеграм і вайбер

З питань виготовлення та ремонту вивісок і зовнішньої реклами:
Дмитро
050 475 45 49

Офіс:
044 222 71 29


Адреса:

Дозвіл на рекламу

Порядок розміщення інформаційних вивісок у місті Києві

Герб Украины

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15.04.2011 N 565

1. Порядок розміщення інформаційних вивісок у місті Києві (далі – Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 (із змінами і доповненнями), та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок регулює правовідносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення інформаційних вивісок на території м. Києва, визначає порядок надання паспортів на розміщення інформаційних вивісок, вимоги до проектування інформаційних вивісок, визначення та погодження місць розміщення інформаційних вивісок, розміщення (встановлення, монтаж, нанесення), експлуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.
Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування інформаційних вивісок на будинках (будівлях) і спорудах, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
Порядок є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, а також фізичними особами – підприємцями, що здійснюють розміщення інформаційних вивісок на території м. Києва.
Дія цього Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв’язку із встановленням зовнішньої реклами у м. Києві.
Встановлення інформаційних вивісок із порушенням цього Порядку забороняється.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
вивіска – елемент об’єкту містобудування, що розміщений на зовнішній поверхні будинку чи споруди;
інформаційна вивіскавивіска з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення
Виготовлення вивісок у Києві здійснюється відповідними компаніями;
інформаційна табличка – табличка, що розміщується на фасаді будинку або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування, належність та режим роботи, та не потребує оформлення паспорту на розміщення інформаційної вивіски. Площа таблички повинна бути не більше 0,5 кв. метра.
КП «Київреклама» – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковане Головному управлінню з питань реклами, яке здійснює повноваження, передбачені Статутом підприємства та цим Порядком;
місце розташування інформаційної вивіски – частина площі зовнішньої поверхні будинку або споруди, де юридична або фізична особа займає приміщення, на якій розташовується інформаційна вивіска.
паспорт на розміщення інформаційної вивіски (далі – паспорт) – документ установленої форми, який видається Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Головне управління з питань реклами) і дає право на розміщення інформаційної вивіски на певний строк та у певному місці;
робочий орган – Головне управління з питань реклами, яке уповноважене виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати покладені на нього функції, передбачені Положенням про Головне управління з питань реклами та цим Порядком;
самовільно розміщена інформаційна вивіска – інформаційна вивіска, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку паспорту, після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні строку дії паспорту або його скасування. Інформаційна вивіска не вважається самовільно розміщеною протягом часу розгляду заяви про продовження дії паспорту до моменту прийняття робочим органом відповідного рішення за такою заявою;
Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному чинним законодавством України.

4. Інформаційні вивіски повинні відповідати таким вимогам.

4.1. Вимоги до місця розміщення інформаційної вивіски.

4.1.1. Інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких або біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.

4.1.2. Інформаційна вивіска не повинна відтворювати зображення дорожніх знаків.

4.1.3. Інформаційна вивіска може розташовуватись вище першого поверху будівлі або споруди лише у випадку, коли суб’єкту господарювання належить на праві приватної власності вся будівля або споруда.

4.1.4. Не допускається розміщення інформаційних вивісок на будинках або спорудах, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.

4.1.5. Підключення інформаційних вивісок до інженерних мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

4.2. Технічні вимоги та вимоги до освітлення вивісок.

4.2.1. Конструкція інформаційної вивіски повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Інформаційні вивіски повинні виготовлятися з урахуванням їх власної ваги, витримувати навантаження згідно з чинними державними будівельними нормами. Вузли кріплення інформаційних вивісок до будинків або споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

4.2.2. Інформаційні вивіски повинні розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки (пожежної, електричної, екологічної тощо).

4.2.3. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, на яких розміщуються вивіски. Не допускається використання зовнішніх джерел світла поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм. Світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням. Джерела світла повинні бути закриті декоративними елементами.

4.3. Архітектурно-естетичні вимоги

4.3.1. Розміщення інформаційних вивісок на фасадах будинків або споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду.

4.3.2. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, балконів, вітрин, цінної пластики та ліпнини.

4.3.3. У разі розміщення інформаційної вивіски на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток її необхідно виготовляти з природних матеріалів (бронза, латунь, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, художнє і вітражне скло тощо) та технік, які є характерними для оформлення історичного середовища.

4.4. Інформаційні вимоги.

4.4.1. Інформація про фізичну або юридичну особу не повинна містити закликів до придбання товару чи послуги.

4.4.2. Інформаційні вивіски не повинні містити слоганів, меню, переліку товарів та послуг, що надаються підприємством та іншої інформації, яка не має відношення до зареєстрованого найменування суб'єкту господарювання, профілю його діяльності та не передбачена як обов’язкова чинним законодавством.

4.4.3. Якщо основний профіль діяльності фізичної або юридичної особи відрізняється від назви, яку містить інформаційна вивіска, або назва інформаційної вивіски не відповідає зареєстрованій назві такої особи, інформаційна вивіска вважається зовнішньою рекламою та потребує отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до чинного законодавства.

4.4.4. Текст вивіски має бути виконаний без мовних помилок.

5. Робочий орган згідно із цим Порядком:
- здійснює реєстрацію заяв про надання паспортів;
- видає паспорта;
- здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку, а також вимагає усунення виявлених порушень шляхом направлення відповідного припису власнику (законному користувачу);
- організовує інвентаризацію інформаційних вивісок та приймає рішення щодо демонтажу самовільно встановлених інформаційних вивісок.

6. КП «Київреклама» згідно із цим Порядком:
- здійснює обстеження місць розміщення інформаційних вивісок відповідно до виданих у встановленому порядку паспортів та надає робочому органу матеріали щодо порушників цього Порядку;
- організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених інформаційних вивісок.

7. Якщо розміщення інформаційної вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі паспорту, виданого робочим органом за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Паспорт видається на розміщення лише однієї інформаційної вивіски.

8. Для одержання паспорту заявник подає до робочого органу заяву на оформлення паспорту, до якої додаються:
- якісний кольоровий знімок місця, на якому планується розташування інформаційної вивіски (2 екземпляри розміром 10х15);
- якісний кольоровий комп’ютерний макет з прив’язкою інформаційної вивіски до припустимого місця її розташування (2 екземпляри розміром 10х15);
- ескіз інформаційної вивіски (2 екземпляри);
- конструктивне рішення, яке містить основні габаритні розміри, вузли кріплення, дані про застосовані матеріали, про підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики за підписом розробника щодо дотримання нормативних вимог (формату А4 – 2 примірника), завірене печаткою розробника, разом із ліцензією, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) щодо будівельного проектування та конструювання несучих металевих конструкцій);
- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
- завірена у встановленому порядку копія договору оренди на нежитлове приміщення, де планується розмістити інформаційну вивіску, або завірена у встановленому порядку копія документа про право власності заявника на таке приміщення. До зазначених документів обов’язково додається поповерховий план даного приміщення згідно технічного паспорту, складеного бюро технічної інвентаризації;
- у разі наявності, нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг (якщо знак для товарів і послуг належить іншій особі, обов’язково додається завірена у встановленому порядку копія ліцензійного договору).
- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про взяття на облік платника податку;
- завірена у встановленому порядку копія довідки з ЄДРПОУ.
- банківські реквізити заявника.
Реєстрація вивіски - отримання паспорта інформаційної вивіски в Києві може також здійснюватися компаніями, що займаються виробництвом вивісок та зовнішньої реклами.

9. За наявності документів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, заява про надання паспорта реєструється робочим органом в журналі реєстрації.

10. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви на оформлення паспорта, робочий орган видає заявнику для оформлення 2 примірники паспорту, визначає перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити.

11. Паспорт погоджується з:
- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати інформаційну вивіску;
- Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або Головним управлінням охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – у разі розміщення інформаційної вивіски на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток культурної спадщини (на вимогу робочого органу).

12. На замовлення заявника погодження паспорту з органами та особами, зазначеними у пункті 11 цього Порядку, може здійснюватись КП «Київреклама» на підставі укладених договорів.

13. У наданні паспорту заявнику може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;
- отримано відмову у погодженні від органу, зазначеного у пункті 11 цього Порядку.
У разі відмови у наданні паспорту заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.
Відмова у наданні паспорту може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

14. Заявник оформлює обидва примірники паспорта та подає їх до робочого органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

15. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації супровідного листа та поданих з ним заявником двох оформлених належним чином примірників паспорта робочий орган перевіряє наявність всіх необхідних погоджень.
У разі відсутності зауважень до оформлення та погодження паспорта, керівник робочого органу підписує обидва примірники паспорта та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник паспорта видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.

16. Паспорт надається на підставі наказу робочого органу строком на два роки. Видача паспорта реєструється в журналі реєстрації згідно із додатком 2 до цього Порядку.

17. Строк дії паспорта продовжується на підставі наказу робочого органу у встановленому порядку за заявою власника паспорта, яка подається у довільній формі до робочого органу не пізніше 30 календарних днів до моменту закінчення строку дії паспорта.

18. Підставами для скасування паспорту до закінчення строку його дії є:
- звернення власника інформаційної вивіски або органу (особи), з якою здійснюється погодження паспорту інформаційної вивіски, із заявою про скасування паспорту;
- припинення юридичної особи або припинення господарювання фізичної особи - підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
- встановлення факту створення загрози здоров’ю або життю людей технічним станом інформаційної вивіски.
Перелік підстав для скасування паспорту є вичерпним.
Інформаційна вивіска скасовується на підставі наказу робочого органу.
Рішення про скасування інформаційної вивіски фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом власнику інформаційної вивіски не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) такого рішення.
Дія паспорту інформаційної вивіски припиняється через десять робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення про скасування такого паспорту.
Рішення про скасування паспорту може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19. Власник (законний користувач) інформаційної вивіски забезпечує відповідність інформаційної вивіски зареєстрованому та виданому паспорту та зобов’язаний у разі зміни технологічної схеми інформаційної вивіски (у тому числі її текстової частини), звернутися до робочого органу із заявою про внесення змін до паспорта.
При цьому під зміною технологічної схеми інформаційної вивіски розуміється зміна її зовнішнього вигляду (конструктивних елементів).
До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі інформаційної вивіски, фотографічний знімок інформаційної вивіски, ескіз з конструктивним рішенням та оригінал примірника зареєстрованого паспорта на розміщення інформаційної вивіски.
Робочий орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у паспорт.
Відповідні зміни вносяться до журналу реєстрації робочого органу.

20. Власник (законний користувач) інформаційної вивіски:
- виконує роботи з розташування інформаційної вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки;
- забезпечує відповідність інформаційної вивіски виданому паспорту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;
- відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу інформаційної вивіски, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності – власник місця розташування або уповноважений ним орган (особа)).

21. Демонтаж інформаційних вивісок означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення інформаційної вивіски разом з основою від місця її розташування та транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому, демонтаж та наступне зберігання інформаційної вивіски не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста Києва, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

22.1. Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється у таких випадках:
а) виявлення самовільно розміщених інформаційних вивісок;
б) термін дії паспорту закінчився і не був продовжений;
в) технічний стан інформаційної вивіски створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;
г) невідповідність технічних характеристик інформаційної вивіски та/або місця її встановлення виданому паспорту;

22.2. Демонтаж інформаційних вивісок здійснюється на підставі наказу робочого органу.
У випадках, зазначених у підпункті 22.1 пункту 22 цього Порядку, демонтаж інформаційної вивіски повинен бути проведений власником (законним користувачем) інформаційної вивіски самостійно за власний рахунок в термін, вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення цього Порядку.
Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється після винесення робочим органом припису щодо усунення у триденний строк виявленого порушення. Припис вручається власнику (законному користувачу) інформаційної вивіски або його уповноваженому представнику особисто під підпис або направляється поштою з повідомленням про вручення.
До припису може додаватися акт, в якому фіксуються виявлені порушення, складений представниками робочого органу та КП «Київреклама».
Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється без направлення власнику (законному користувачу) інформаційної вивіски припису, якщо власник (законний користувач) інформаційної вивіски або адреса власника (законного користувача) інформаційної вивіски не встановлені.
Власник (законний користувач) інформаційної вивіски зобов’язаний протягом трьох днів з моменту отримання припису усунути зазначені у приписі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в письмовій формі.

22.3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень здійснює робочий орган та за дорученням робочого органу КП «Київреклама». У разі невиконання припису робочого органу здійснюється демонтаж інформаційної вивіски.

22.4. У випадках необхідності демонтажу інформаційних вивісок робочий орган складає перелік інформаційних вивісок, що підлягають демонтажу, та протягом п'яти робочих днів керівник робочого органу разом з відповідним наказом направляє доручення про демонтаж до КП «Київреклама».
Організація демонтажу або самостійне проведення демонтажу здійснюється КП «Київреклама» за дорученням робочого органу на умовах, визначених цим Порядком.

22.5. Під час демонтажу інформаційної вивіски складається акт проведення демонтажу інформаційної вивіски, а також може складатися акт огляду технічного стану інформаційної вивіски з проведенням фото та/або відео фіксації, які додаються до акту. Акти складаються працівниками робочого органу у присутності представників КП «Київреклама».
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач інформаційної вивіски, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма присутніми під час проведення демонтажу особами. Один примірник Акту залишається у робочого органу, інший – надається власнику (законному користувачу) демонтованої інформаційної вивіски, крім випадків, коли неможливо встановити власника (законого користувача).
За результатами проведення демонтажу додатково складаються такі документи:
- акт прийому-передачі виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості;
- калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.

22.6. Демонтаж інформаційної вивіски не проводиться робочим органом, якщо власник (законний користувач) інформаційної вивіски у встановлений робочим органом термін повністю усунув зазначені у приписі порушення та повідомив в той же строк про це робочий орган в письмовій формі.

22.7. Компенсація витрат КП «Київреклама», яке організовувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж інформаційної вивіски, покладається на власника (законного користувача) демонтованої інформаційної вивіски на підставі виставленого рахунку та акта прийому-передачі виконаних робіт по демонтажу.
Вартість послуг з демонтажу, транспортування та зберігання інформаційних вивісок, підготовки супровідної документації, визначається КП «Київреклама» з урахуванням ринкових цін на подібні послуги на підставі укладених угод.

22.8. Власник (законний користувач) має право на повернення демонтованої інформаційної вивіски після звернення до робочого органу на підставі таких документів:
а) заяви на ім'я начальника робочого органу про повернення демонтованої інформаційної вивіски;
б) документа, що підтверджує право власності (користування) на конкретну інформаційну вивіску;
в) документа, що підтверджує оплату витрат робочого органу або КП «Київреклама», пов'язаних з демонтажем інформаційної вивіски, її транспортуванням та подальшим зберіганням;
г) документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованої інформаційної вивіски.

22.9. Облік демонтованих інформаційних вивісок здійснюється КП «Київреклама» відповідно до чинного законодавства.
Демонтовані інформаційні вивіски можуть бути передані на тимчасове зберігання підприємствам, установам та організаціям на підставі відповідних договорів та актів прийому-передачі із зазначенням їх переліку, стану та характеристик.

23. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші органи відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції.
Власник (законний користувач) інформаційної вивіски повинен забезпечувати розміщення та експлуатацію інформаційних вивісок з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм, та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за власний рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі експлуатації інформаційних вивісок.

24. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Спори, що виникають в процесі розміщення інформаційних вивісок, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

rclc